நிகழ்வு அட்டவணை

<< Mar 2019 >>
MTWTFSS
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

நோக்கு

“பிள்ளைகளின் உலகத்திற்குரிய   சிறந்த எதிர்காலம்.“

செயற்பணி

“கஷ்டப்பட்ட மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகளின் உடல், மற்றும் உள மேம்பாட்டுடன் பிள்ளைகளின் உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தும் சுற்றாடலில் பொறுப்பு, பாதுகாப்பு, மற்றும் கட்டுக்காப்பினை வழங்குதல். புனர்வாழ்வு மற்றும் எதிர்காலத்திற்கு உரிய வாழ்க்கை வழிகளை வழங்குதல், அத்துடன்  பல்வேறுபட்ட உதவிகளின் ஊடாக மாகாணத்தின் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களில் உள்ள பிள்ளைகளின் கல்விக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குதல், சமூகத்தினை அறிவுறுத்துதல், மற்றும் நன்நடத்தைக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள குற்றவாளிகளுக்கு புனர்வாழ்வளித்தல்.”

செய்திகள்

පුවත් 1
පුවත් විස්තරය 1, පුවත් විස්තරය 1, පුවත් විස්තරය 1, පුවත් විස්තරය 1, පුවත් විස්තරය 1, පුවත් විස්තරය 1
පුවත් 2
පුවත් විස්තරය 2, පුවත් විස්තරය 2, පුවත් විස්තරය 2, පුවත් විස්තරය 2, පුවත් විස්තරය 2, පුවත් විස්තරය 2

© 2019 நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் திணைக்களம் மேல் மாகாணம். கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : Jan 11, 2019 @ 10:25 am. ஆற்றல்மிக்க: ITRDA