சேவைப் பிரிவின் செயற்பாடுகள்

♦திணைக்களத்தின் நேரடியான நிர்வாகத்தின் கீழ் காணப்படும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பாடசாலைகள் , தடுப்பு இல்லங்கள் , அரசின் பொறுப்பேற்கும் சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையங்களான தாபனங்களின்  செயற்பாடுகளை முழுமையாக மேற்பார்வைசெய்தல்  அத்துடன்  அத் தாபனங்களின் சேவைகளை தரத்தின் அடிப்படையில்  அபிவிருத்தி செய்யும் நடவடிக்கை.

♦தொண்டர் சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையங்கள் அத்துடன் சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்களை புதிதாகப் பதிவு செய்தல், பதிவுகளைப் புதுப்பித்தல் அத்துடன் தாபனங்களை மூடிவிடுதல் போன்ற நடவடிக்கை

♦சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையங்களின் பிள்ளைகளை வெளியில் கொண்டுசெல்ல அங்கீகாரம் வழங்குதல்  அத்துடன் பொறுப்பாளர்களுக்கு ஒப்படைப்பதற்குரிய நடவடிக்கை.

♦தாபனப்படுத்தப்பட்ட பிள்ளைகளை சமூகமயப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை  எடுத்தல்.

♦மேல் மாகாணத்தின் சிறுவர் அபிவிருத்தி  நிலையங்களில் பிள்ளைகளைச் சேர்த்தல் மற்றும் மாற்றுவது தொடர்பான எல்லா நடவடிக்கையும் அத்துடன்  பிள்ளைகள்  தங்கியிருக்கும் காலத்தினை நீடிப்பதற்குரிய  எல்லா நடவடிக்கையும்.

♦நன்நடத்தை ,பராமிப்பு கோப்புக்கள் தொடர்பான  நடவடிக்கை

♦சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையங்கள் தொடர்பாக  மக்களிடமிருந்து கிடைக்கும்  முறைப்பாடுகள், மனுக்கள்  அத்துடன்  நீதிமன்றத்தினால் அழைக்கப்படும் அறிக்கைகள்தொடர்பான நடவடிக்கை

♦பிள்ளைகளுக்காக நடாத்தப்படும்  கலாச்சார, சமய மற்றும் பிற வைபவங்கள்,வேலைத்திட்டங்கள்  அத்துடன் தொழிற்பயிற்சிப் பாடநெறிகளை நடாத்துதல்  அத்துடன்  இணைப்பு நடவடிக்கை.

♦அனுமதி பெறாது சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையங்களில் உள்ள பின்ளைகளுக்கு திணைக்களத்தின்  அங்கீகாரத்தினைப் பெறுவது தொடர்பாக    நடவடிக்கை எடுத்தல்.

♦சிசுமிண மாணவ உதவி , உரிய தனிப்பட்ட உதவி நிகழ்சித்திட்டங்களை நடைமுறைப்டுத்துதல்.

♦திணைக்களத்தின் நேரடியான கட்டுப்பாட்டில் காணப்படும் தாபனங்கள் தொடர்பாக  ஏதாவதுஆய்வொன்றினை செய்ய  கல்விபயிலும் பிள்ளைகளுக்கு அந்த நடவடிக்கைக்கு அனுமதிப்பத்திரங்களை வழங்குதல்.

♦பிள்ளைகளைத் தத்தெடுத்து வளர்ப்பதற்காக வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுத்தல்

♦பிள்ளைகளைத் தத்தெடுத்து வளர்பதற்காக வேண்டுகோள் விடுக்கும்  விண்ணப்பதாரிகள் தொடர்பான நடவடிக்கை

♦மேல் மாகாண பிள்ளைகளின் தகவல்களைக் கோருவதற்குரிய எல்லா கடமை நடவடிக்கையும்